Home / All News /

КОНКУРС „КЕРАМИЧНА КЪЩА“

05.03.2019, катедра Технология на архитектурата

резултати от конкурса

Photo Gallery


На 27.02.2019 г. в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се състоя церемонията по награждаване на студентския конкурс „КЕРАМИЧНА КЪЩА“, обявен от съорганизаторите - катедра „Технология на архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ и дружество ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД.

Студентите проявиха активен интерес към събитието като представените от тях проекти показаха високо ниво на графична култура и широки познания в сферата на изучаваната тематика.
Участие в конкурса взеха тридесет и двама студенти от втори курс, специалност Архитектура, с общо четиридесет и шест проекта. От представените проекти, след подробно и обстойно разглеждане, журито определи наградените:

- Първа награда – участник № 8 - Вяра Веселинова, фак. № 10597, за проекта ѝ за еднофамилна къща със стоманобетонен скелет.
- Специална награда – участник № 27 Славена Тодорова, фак. № 10569, за проекта ѝ за ваканционна къща със стоманобетонен скелет.
- Поощрителна награда – участник № 20 Моника Ангелова, фак. № 10615, за проекта ѝ за еднофамилна къща с носещи стени.

Наградите връчиха гл. ас. д-р арх. Цветелина Даскалова – преподавател от катедра „Технология на архитектурата“, УАСГ, г-н Петър Петров - мениджър „Продукти и Продажби“ на ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД и доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова, ръководител на катедра „Технология на архитектурата“, УАСГ.

От 27.02.2019 г. до 15.03.2019 г. ще се проведе изложба на участвалите проекти във фоайето пред Аула Максима.