Home / All News /

Класиране по Първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2019/2020

12.03.2019

ЦМДМ обявава класиране по първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2019/2020г.

Класирани и одобрени са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2019/2020, които са подали заявление при първа покана за кандидатстване в срок до 15.01.2019 г., за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение. Финансират се 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Комисията взе решение всички класирани при първа покана кандидати да представят потвърждение от приемаща институция в срок до 30.11.2019г.

Направление „Мобилност на персонал с цел преподаване“:
проф. д-р мат. Ганчо Тачев, ФТС
доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, ГФ
доц. д-р инж. Александър Таушанов, СФ
гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова, АФ
ас. арх. Анастас Иванов, АФ
доц. д-р инж. Ася Божинова-Хаапанен, ФТС
ас. д-р инж. Емилия Илиева, ГФ
проф. д-р инж. Дарина Нитова, ФТС
проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова, ХТФ
проф. д-р инж. Петър Павлов, ХТФ
доц. д-р инж. Милена Мотева, ГФ
ас. инж. Гергана Антова, ГФ
гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева, ХТФ
проф. д-р Владимир Тодоров, ФТС
ст.пр.Добромира Хичева, ЦПЛ
ст.пр. Невена Мартинска, ЦПЛ
ст.пр. Весела Стойчева, ЦФВС

Направление „Мобилност на персонал с цел обучение“:
Силвия Лакова, ЦМДМ
Елена Кулова, Човешки ресурси
Глория Накова, Учебен отдел
Ирина Иванова, Ректорат

Комисия:

проф. д-р инж. Стойо Тодоров Зам.-ректор ЕМС
доц. д-р инж. Петър Филков, Зам.-директор ЦМДМ
доц. д-р арх. Mилена Металкова-Маркова, Еразъм координатор АФ
доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, Еразъм координатор ГФ
доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Еразъм координатор ФТС
доц. д-р Светлана Джамбова, Еразъм координатор ХТФ
доц. д-р инж. Добромир Динев, Еразъм координатор СФ