Home / All News /

Излезе първият брой от том 52 на Годишника на УАСГ за 2019 г

28.03.2019

Излезе първият брой от том 52 на Годишника на УАСГ за 2019 г. В него са публикувани 25 статии от научна област 5.7. - Архитектура.