Home / All News /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА НА 14 АПРИЛ 2019 Г.

13.04.2019
В прикачения файл е разпределението на кандидатите за изпита по математика на 14 април 2019 г. Всички зали са в Ректората, вход от бул. "Хр. Смирненски" 1 - централен вход на Ректората. Заемането на местата в залите се извършва с показване на документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер до 7,45 ч. НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 8,00 ч. Да се следват указателните табели за залите. Зала 250 е в задния двор, зала 120 е на първо ниво, останалите зали са на съответните етажи.