Home / All News /

Пети симпозиум по мостове

07.05.2019

Пети симпозиум по мостове- поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете

 На 09.05.2019 г. в зала 220 на УАСГ от 8:45 AMSource: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"