Home / All News /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ПЪРВА ЧАСТ (ПЕРСПЕКТИВА) - 17 ЮНИ 2019

14.06.2019
Разпределението на кандидатите по зали за изпита по рисуване ПЪРВА ЧАСТ- ПЕРСПЕКТИВА на дата 17 юни 2019 г. е в прикачения файл. Списъкът е разлепен и на входа на УАСГ откъм ул. "Добри Войников" - нова сграда. Заемането на местата в залите е до 7,50 ч. Допускането е с разпечатката с входящ номер и ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Кандидати без документ за самоличност няма да бъдат допускани.