Home / All News /

Конкурсен изпит по английски език на 24 юни 2019 г.

18.06.2019
Конкурсният изпит по английски език на 24 юни ще се проведе в зала 308 в Ректората. Заявилите изпит се допускат в залата с показване на разпечатката с входящ номер и документ за самоличност.