Home / All News /

Обява за конкурс

27.06.2019

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СЧЕДОВОДИТЕЛ (ИКОНОМИСТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Повече информация в прикачения файл.