Home / All News /

Класиране по Втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2019/2020

21.06.2019

ЦМДМ обявава класиране по втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2019/2020г.

Класирани и одобрени са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2019/2020, които са подали заявление при втора покана за кандидатстване в срок до 31.05.2019 г., за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение. Финансират се 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Комисията взе решение всички класирани при втора покана кандидати да представят потвърждение от приемаща институция в срок до 30.11.2019 г.

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

1 Инж. Стефан Бончев, ГФ
2 доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, СФ
3 гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова, Сф
4 гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова, ГФ
5 проф. д-р инж.Теменужка Бандрова, ГФ
6 доц. д-р физ. Светлана Джамбова, ХТФ
7 ас. д-р инж. Димитър Миташев, ХТФ
8 доц. д-р мат. Данаил Брезов, ГФ
9 Десислава Петкова, ЦПЛ
10 доц. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева, СФ
11 инж. Наталия Бобева, ХТФ

2. Направление „Мобилност на персонала с цел обучение“:

1 Росица Динева, ЦМДМ
2 Инж. Цветана Радева
3 Инж. Елена Пейчинова
 

1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, 
Зам.-ректор ЕМС

2. доц. д-р арх. Боян Георгиев, 
Директор ЦМДМ

3. гл. ас. д-р арх. Цветелина Даскалова–Иванова 
Еразъм координатор АФ

4. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, 
Еразъм координатор ГФ

5. гл. ас. доц. д-р инж. Николай Керенчев, 
Еразъм координатор ФТС

6. доц. д-р инж. Петър Филков 
Зам.-декан по научна и международна дейност, ХТФ

7. проф. д-р инж. Николай Рангелов,
Зам.-декан по научна и международна дейност, СФ