Home / All News /

Резултати от конкурсния изпит по английски език, проведен на 24 юни 2019 г.

01.07.2019
Явилите се кандидати имат "ДА" - издържал.