Home / All News /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

03.07.2019

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ (Архитектурни конструкции), 2 (две) места, за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ при Архитектурен факултет, със срок за подаване на документите  до 18.07.2019г. (вкл.)

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54Source: Човешки ресурси