Home / All News /

Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2019-20г. ./ Програмни страни

04.07.2019, ЦМДМ

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в Програмните държави за академична 2019/ 2020 г. в направление: мобилност с цел обучение.

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през академична 2019-2020 година. След като изберат университет, кандидатите следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, не по-малък от три месеца и не по-късно от 30.09.2020 год.


Краен срок за подаване на документи: 30.09.2019 г., както следва:
1. Формуляр за кандидатстване
2. Заповед за зачисляване
3. Копие от сертификат за владеене на езика, с който ще се извършва дейността.
 

Допълнителна информация може да намерите на сайта на УАСГ:
Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни/ Студентска мобилност за обучение (СМО)/

Кандидатстване
Списък с университетите-партнъори по програмата:
Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори