Home / All News /

Разпределение на ПРЕДДИПЛОМАНТИТЕ от специалност "АРХИТЕКТУРА" по катедри за 2019/2020 УГ

09.07.2019
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите списък с разпределение на преддипломантите от специалност "Архитектура" по специализиращи катедри за учебната година 2019/2020

Source: Деканат на АФ