Home / All News

All News

Избран е Ръководител на катедра "Масивни конструкции"
05.04.2012

Source: катедра "Масивни конструкции"
Връчване на дипломите на абсолвенти от Факултета по транспортно строителство - януарски дипломни защити 2012
04.04.2012, Деканат ФТС
Връчването на дипломите ще се проведе от 13.00 ч. в заседателната зала на Факултета по транспротно строителство - корпус А 301 на 04.04.2012 г.
Source: Деканат ФТС
Конкурси за професори към катедра "Железници"
03.04.2012

Source: Отдел "Човешки ресурси"
Кандидати за ръководител на катедра „Mасивни конструкции”
29.03.2012

Source: катедра „Mасивни конструкции”
Проверка за цитирания в БИЦ
28.03.2012
В раздел "Библиотека --- Фондове и каталози --- Електронни ресурси" е публикуван  файл "Цитирания на трудове на преподаватели от ...
Go to page 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 299