Home / All News

All News

Изпитни дати на катедра "МДПК", СФ, през лятната сесия, 2018 г
11.06.2018, Л. Здравков
 По време на лятната сесия, преподавателите от катедра "МДПК"  ще изпитват на следните дати: 
Source: катедра "МДПК"
ГОДИШЕН КОНКУРС НА ТЕМА ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’,
10.06.2018
Студентският годишен конкурс на тема ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’ се обявява и е с начало на дата 12.05.2018 г.
Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
Публична защита на дисертационния труд на инж. Иван Кацаров
08.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Анкетни карти за оценка на вашите преподаватели
07.06.2018
Уважаеми студенти, Моля изтеглете анкетна карта и я попълнете с вашите впечатления за преподавателите, с които сте имали контакт през ...
Класиране по Трета покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2017/2018
06.06.2018
ЦМДМ обявава класиране по трета покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2017/2018г.
Source: ЦМДМ
Защита на дисертацонен труд на арх. Тихомира КОСТОВА
06.06.2018

Source: катедра Жилищни сгради
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 299