Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Студентска мобилност с цел Практика

Студентска мобилност с цел Практика

Образователна мобилност с цел Практика е насочена към студенти и докторанти, както и към наскоро дипломирани студенти и докторанти.
Дипломираните студенти и докторанти трябва да са заявили желанието си за участие в мобилност с цел Практика преди дипломиране.


Условия за кандидатстване:
1. Успех - мн.добър 4.50
2. Ниво на владеене на чужд език - В2
3. Продължителност на практиката - мин. 2 месеца , мах. 12 месеца


За кандидатстване се подават следните документи:
1. Заявление за участие
2. Справка за успех
3. Сертификат за владеене на  чужд език (копие)
4. Уверение за статут на студента (копие)
5. Писмо-покана от работодател (копие)Документите се подават в ЦМДМ, стая 206- Ректорат в посочените срокове.
Сроковете за кандидатстване се обявяват на сайта на УАСГ, секция Новини и на таблото пред ЦМДМ.
Справката за успех по служебен път ще бъде представена на факултетните канцеларии за изчисляване на успеха.
Списъкът с класираните студенти се обявява на таблото пред ЦМДМ  и се изпраща в АПАО.
АПАО подпомага студентите за подготовката на нужните документи преди заминаване на мобилност с цел Практика.
За повече информация: http://isic.bg/kandidatstvane-erasmus