Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Структура

Структура

Ръководни органи на Университетската синдикална органиция (УСО) към НБС ВОН-КНСБ при УАСГ:

1. Общо събрание
В УСО към НБС ВОН - КНСБ членуват над 150 преподаватели, служители и работници от всички основни и обслужващи звена в УАСГ.

2. Синдикален комитет
- гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов - председател на УСО
- ас. инж. Гергана Антова - изпълнителен секретар на УСО
- Нели Кайкова (зам.-председател)
- доц. д-р арх. Панайот Савов - представител на архитектурния факултет
- гл. ас. д-р инж. Сава Тачев - представител на инженерните факултети
- ст. преп. Асен Георгиев - представител на преподавателите от ЦФКС
- ст. преп. Мария Памукчиева - представител на преподавателите от ЦПЛ
- Елисавета Димитрова - представител на непреподавателския състав

3. Ревизионна Комисия
- гл. ас. д-р арх. Данаил Недялков (председател)
- Персида Рафаилова
- Любка Кръжева
 

Пълна информация за структурата на НБС "ВОН" може да намерите в Устава.