Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Новини и дейности в УАСГ

Новини и дейности в УАСГ

uacg.bg/През 2018г. Университетската синдикална организация към НБС ВОН-КНСБ ще работи, за:

- повишаване на работните заплати предивид по-големия размер на субсидията за УАСГ и повишения размер на МРЗ в Р България;

- защита правата на членуващите във ВОН-КНСБ;

- разработване на нов КТД-2019 - за стабилитет и просперитет на членуващите преподаватели, служители и работници;

- съдействие в работата на ръководните органи на НБС ВОН-КНСБ

Покана за годишно общо събрание на УСО ВОН-КНСБ на 10.12.2018г. (понеделник) в зала 226 от 17:00ч.

Синдикатите предложиха на Ректора повишаване на всички заплати в УАСГ със 100 лв.

Писмо от МОН относно §40 от ЗРАС относно откритите и незавършили до влизането в сила процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност

Отговор на Ректора по покана на Синдикатите с вх.N 1590/08.06.2018

УСО ВОН КНСБ отправи покана до Ректора за преговори за повишаване размера на основните и допълнителните трудови възнаграждения в УАСГ във връзка с повишения размер на МРЗ в Р България от 460 лв. на 510 лв., считано от 1 януари 2018 г. (вх.N 1590/08.06.2018)

Предложение на УСО НБС ВОН относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.

Делегация на НБС ВОН участва в приема на Президента Румен Радев по повод 24 май

УСО ВОН КНСБ направи дарение към Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” в подкрепа на децата, които са загубили родителите си при трудова злополука в размер на 100 лв.

УСО ВОН-КНСБ сигнализира Ректора за неговото задължение да изплаща лихвите при забавяне на заплатите съгласно чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда

УСО ВОН-КНСБ подаде сигнал в МОН, подкрепен от 271 подписа на преподаватели и служители в УАСГ срещу неизплащането на трудовите възнаграждения в УАСГ

УСО в УАСГ раздаде за първи път коледни подаръци за членуващите в НБС ВОН-КНСБ!

Отчет пред годишно Общо събрание на УСО за дейността през 2017г.

Информация от ВОН за срещата на 16.10.2017

ВОН-КНСБ започва подписка за заплатите. Подкрепете я!

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

- Доклад за удържане по ведомост на отчисления за вноски към НВСК-КНСБ

(ОДОБРЕН) Повече информация за НВСК-КНСБ - ТУК или на http://nvsk.knsb-bg.org

- Доклад за заплащане на допълнително положен труд от квестори за предварителни изпити КСК-2017

- Доклад за иницииране на преговори за повишаване на ОРЗ в УАСГ с 9,53%

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за изпълнение на социална програма от Ректора съгласно чл. 58 от КТД

(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад за изчислението на размера на фонд СБКО за 2016г.

- Доклад за разходвани средства за "заплати и възнаграждения" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за разходвани средства за "издръжка" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за разходвани средства за "други разходи" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад относно наличностите по сметките на УАСГ към 31.12.2016г.

- Доклад за предоставяне на копия на заявления съгласно чл. 40, т.3 и т.4 от КТД - за м. декември

(ИЗПЪЛНЕНО, вкл. за м. януари и февруари 2017)

- Доклад за непредоставяне на поискана информация

- Призив до академичната общност в УАСГ срещу самоуправството на Ректора

- Заповед №42/22.01.2016г.

- Заповед №307/11.05.2016г. за отмяна на Заповед №42/22.01.2016г.

- Заповед №309/13.05.2016г. за изменение на Вътрешните правила за работна заплата

- Писмо до ректора относно подписването на КТД с внесен окончателен вариант, 26.07.2016г.

- Доклад за заплащане на допълнително положен труд от квестори за КСК-2016, 20.06.2016г.
(ИЗПЪЛНЕНО)

- Обръщение до всички преподаватели и служители на УАСГ относно фонд „СБКО“, 02.06.2016г.

- КНСБ поиска проверка от МОН в УАСГ, 02.06.2016

- Съобщение за новия модел на финансиране, 14.05.2016

- Сигнал до Дирекция "Главна инспекция по труда" - гр. София, 11.05.2016г.

- Категоричен цугцванг в социалното партньорство в УАСГ, 13.05.2016г.

- Писмо от ВОН-КНСБ до Ректора относно КТД-2016, 28.04.2016г. (НЯМА ОТГОВОР)

- Покана за преговори за подписване на КТД (след направена проверка на 29.03.2016г. от Главна инспекция по труда" по сигнал на ВОН-КНСБ при УАСГ), 15.04.2016г.

- Отговор от Дирекцията "Главна инспекция по труда" - гр. София, 14.04.2016г.

- Отворено писмо на ВОН-КНСБ относно Заповед №171, 6.04.2016г. (НЯМА ОТГОВОР)

- Заповед №171/28.03.2016г. на Ректора на УАСГ, 28.03.2016г.

- Сигнал до Дирекция "Главна инспекция по труда" - гр. София, 21.03.2016г.

- Съществени актуализации на Закона за висше образование от 1 март 2016г.

- Становище до Ректора и Академичен съвет относно проекто-бюджет на УАСГ-2016;
(НЕ Е ВЗЕТО ПРЕДВИД В ПРИЕТИЯ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ)

- Доклад до Ректора относно финансовото състояние на УАСГ
(НЯМА ОТГОВОР)

- Сигнал до Ректора относно КТД-2016
(ИМА ПОКАНА ЗА ПРЕГОВОРИ СЛЕД ПИСМО НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА)

- Предложение до Ректора на проект за КТД-2016
(НЯМА СТАНОВИЩЕ)

- Предложение до Председателя на ОС на УАСГ и Комисията по изборите за участие на наблюдатели от УСО НБС "ВОН"-КНСБ в изборния процес
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад  до г-жа Донева относно предоставяне на информация за допълнителни трудови възнаграждения
(ИМА ОТГОВОР)

- Доклад до г-жа Донева относно предоставяне на информация за структурата на административни звена в УАСГ
(ИМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за съдействие за разпространение на анкетно допитване
(РЕЗОЛИРАН)

- Доклад до Ректора за свикване на Комисията по условия на труд
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за преместване на раздел "Синдикати" в сайта на УАСГ 
(ИЗПЪЛНЕНО)

- Запитване до Ректора относно приема на студенти в УАСГ за учебната 2015/2016г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора  относно обществена поръчка с №00859-2015-0002
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно разпределение на средствата за СБКО за 2015г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно начина за разпределение на допълнително отпуснатите средства въз основа на комплексната оценка за качество на обучението
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно преходния остатък за 2016г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за заплащане на допълнително положен труд от квестори за КСК-2015
(ИЗПЪЛНЕНО)