Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Подбор и класиране на оферти за доставка на строителни материали
20.02.2012, Стефан Кръстанов - Координатор обществени поръчки на УАСГ
На основание чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП и Заповед № 142/16.02.1012 г. на проф. д-р инж. Красимир Петров - Ректор на УАСГ
Източник: Сийка Илова - Организатор сектор "Материално-техническо снабдяване"
Вътрешна информация за предстоящи поръчки
11.01.2012, Стефан Кръстанов
  На основание чл.2, ал.1 и 2 от ВПРОВОП във връзка с чл. 8, ал.7/чл. 8б от ЗОП
Значителни изменения в правния режим на обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г.
25.11.2011, Стефан Кръстанов
В брой 93/2011 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Съобразно § 125 от ПЗР ...
Доставка на геодезически инструменти и аксесоари по НВМОП
27.06.2011
Открит конкурс по НВМОП за Доставка на геодезически инструменти и аксесоари за нуждите на учебния процес в УАСГ по две обособени ...
Подбор и класиране на не по-малко от три оферти за "Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на УАСГ".
17.06.2011
Способ за събиране на оферти: Публикуване на покана в интернет сайта на Университета. Краен срок за подаване на офертите: 15:00 ч на 24.06.2011 ...
Страници: 1 ... 9 | 10 | 11 | 12