Начало / За Университета / Структура и управление / Съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите

От края на 2008 г. към Университета се създаде Съвет на настоятелите, чиито функции се свеждат най-общо до даване на обществена подкрепа за решаване на проблемите на Университета и установяване на пряка по-тясна и ефективна връзка със строителната практика, с медиите и обществените организации.

За членове на Настоятелството бяха избрани с решение на Академичния съвет:
 

  • инж. Стефан Чайков – Председател на съвета на настоятелите. Член на националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България и председател на ББК „Пътища“
  • арх. Пламен Мирянов - Управител на „Артекс Инженеринг“АД
  • арх. Ангел Захариев –Управител на "А и А Архитекти" ООД
  • арх. инж. Валентин Трашлиев – главен изпълнителен директор на „Евро Алианс Инженеринг“
  • инж. Иво Трингов – Изпълнителен директор на фирма „Кордеел България“
  • инж. Светлана Николчева –Зам.-председател на КИИП- член от квотата на МОН
  • Таня Петрова – репортер, вестник „Сега“ –избрана от Студентски съвет