Home / About the University / Structure and Administration / Regulations

Regulations
Приложения към горепосочените Вътрешните правила
Във формат *.doc и *.xls - за директно електронно попълване