Начало / За Университета / Структура и управление / Защита на личните данни

Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните:

Име: Илия Георгиев
Адрес: п.к. 1046, гр. София, бул. Христо Смирненски №1, Нова сграда, корпус Б, ет. 3, стая 325
Тел.: 0882037331
e-mail: dpo@uacg.bg
 

 Политика за обработване на личните данни на физически лица в Университет по архитектура, строителство и геодезия