Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures

Current procedures

Класиране за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ академична 2016-2017 - втора покана
05.04.2016
ЦМДМ обявява второ класиране на студенти за мобилност през 2016-17 год. по програма ЕРАЗЪМ+ В срок до 08 април (петък) 2016 г. всички класирани ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИ по програма ERASMUS+ летен семестър 2015-16
12.01.2016
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати докторанти за осъществяване на мобилност по програма ...
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на арх. Елица Маринова ИВАНОВА, докторант на самостоятелна подготовка с Научен консултант проф. д-р арх. Калин Павлов ТИХОЛОВ
11.09.2015
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 740/10.07.2015 г., София са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с Процедура за защита на ...
Source: катедра " Интериор и дизайн за архитектурата "
Материали по процедурата за защита за придобиване на ОНС "ДОКТОР" на ас. инж. Силвия Тотева Маринова
23.12.2014, проф. Теменужка Бандрова

Source: катедра "Фотограметрия и картография"
Покана за публична защита на дисертационен труд на инж. Иван Стефанов Кунчев
10.12.2014, Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Source: Катедра "Геодезия и геоинформатика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6