Начало / Обучение / Следдипломно обучение / Новини /

Курсове в Центъра за продължаващо обучение

26.09.2014, ЦПО/РВ

Важни съобщения за  курсове и  свободни места :

Фото галерия

  • Курс за преподаватели по
  • Курс на преподаватели по VLA_01 -
  • Курс за преподаватели по
  • Курс
  • Курс
  • Курс за преподаватели
  • Курс за преподаватели

Всички курсове - за преподаватели, студенти, инженери, архитекти, други специалисти и организации ще се провеждат от месец октомври 2014 г. Дати и съобщения ще бъдат своевременно обявени.
 

Нови дати - курсове за допълнително обучение   

 

ВАЖНО  за ПРЕПОДАВАТЕЛИ, участващи в курсовете по проект "Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав":

-  Курсът по "AutoCAD  за преподаватели /ACAD_02/ - второ ниво" ще се проведе от 11.03.2014 до 09.04.2014 в зала 516, корпус Б във вторник от 14:00 до 17:00 и в сряда  от 17:00 до 20:00 с преподавател гл. ас д-р. инж. Албена Дойчева. КУРСЪТ СЕ ОТЛАГА ЗА ЛЯТНАТА СЕСИЯ.

 

- На 04.03.2014 г. /вторник/ от 17: 00 в зала 516, корпус Б ще се проведе първа среща за уточняване на дните и часовете на провеждане на курс "AutoCAD за преподаватели /ACAD_02 / - второ ниво" Покана и анотация за курса.doc

- Покана за участие в курс " Разработка на проекти и предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми - RPP_01" Pokana_course_ED.pdf
 Първа среща на 23.01.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 в зала 316, корпус А


- На 17.01.2014 г. / петък /  от 14:00  в Засeдателната зала на Строителен факултет, корпус Б ще се състои първа среща на преподавателите, записани за курса "Концептуализация и дизайн на научното изследване - KDNI-01".  Информация за програмата на курса: Kontzeptualizatzia_Merdjanova.pdf
 

- От 23.01.2014 г. /четвъртък/ стартира курс по "MS PowerPoint за преподаватели" - MSPP_01
Първа среща на участниците в курса: 23.01.2014 г. от 15:00, зала 512, корпус Б
За повече информация : Pokana_course_MSPowerPoint.pdf

 

- Покана за участие в курсове по проект BG051PO001-3.1.09-0016
30.12.2013

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание предстоящите курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УАСГ.

Курсовете се провеждат по проекта „BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

Целевата група са преподавателите на основен трудов договор в УАСГ и на възраст от 25 до 54 години, като при определени условия се приемат и курсисти над 54 години. Участието в курсовете е безплатно.

Повече информация ще намерите в прикачения файл.


Източник: проф. Б. Белев
 

UserFiles/File/att_6035.pdf

 

- От 18.11.2013 г. стартира курс за проподаватели по VBA_01 - "Visual Basic for Applications"
Занятията ще се повеждат в понеделник и четвъртък в зала 515 от 17:00 до 20:00

 

- На 22.10.2013 /вторник/ започна курса за преподаватели
по  "Методика на академичното преподаване".
Занятията се провеждат всеки вторник от 14:00  до 17:00
за периода от 22.10.2013 г. до 15.01.2014 г.
От 19.11.2013 занятията ще се провеждат в Заседателната зала на Строителен факултет.
 


- Занятията  по AutoCAD  за преподаватели - ниво "начинаещи"
ще се провеждат само във вторник и сряда от 17:10 до 20:10
Старт на курса - 15.10.2013 год в зала 516
Преподавател: гл.ас. инж. Албена Дойчева

Pokana - AutoCAD.pdf

Programa  - AutoCAD.pdf
 

 

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Уважаеми колеги,

1. Ще се проведе втора организационна среща  за определяне нивото на владеене на езика на  04.10.2013 /петък/ от 17,30 ч. в зала 457 /Департамент по лингвистика/ с преподаватели, подали заявления за курс по английски език - проект /BG051PO001-3.1.09-0016/, които не са се явили на първата среща на 01.10.2013.

2. Има специално разрешание на Договарящия орган от Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН дава възможност да участват в курсовете в трите дейности по проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“ и преподаватели на възраст над 54 години, в случаите когато броят на записалите се кандидати от целевата група (от 25 до 54 години) е недостатъчен за започване на даден курс.
Желаещите могат да попълнят заявление за участие в каб. 205 – Ректорат. .
След формиране на групите ще бъдете своевременно известени за началото на съответния курс.

Ръководител на проект BG051PO001-3.1.09-0016:
                                                                                                /проф. Борислав Белев/

 

 

Курсове  за преподаватели :

1. Методика на академичното преподаване - проект /BG051PO001-3.1.09-0016/
   
    Metodika akademichnoto.pdf
 

2. Концептуализация и дизайн на научното изследване - проект /BG051PO001-3.1.09-0016/

  Kontzeptualizatzia_Merdjanova.pdf
 

3. VBA (Visual Basic Aplications)

Anotacia -VBA.pdf

4.  WEB  Дизайн за преподаватели

 Anotacia-WEB-Design.pdf

НОВО!

Моделиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD STRUCTURAL DETAILING /ASD/


вечерен /17,00 ч. - 20,15 ч./
при събиране на група от 10 души
цена 390,00 лв.
програма и лектор - инж. Живко Митев, КАД Пойнт ЕООД


НОВО!!!
MATLAB&SIMULINK за инженери

курсът е за преподаватели и е безплатен по проекта:
„Система за квалификация и кариерно израстване
на преподавателитевъв висшите училища”
по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”
Продължителност 40 часа
Автор на програмата и ръководител на курса: доц. д-р инж.-мат. Петър Павлов
ЗАБЕЛЕЖКА:  Курсът е проведен успешно от 21.06.2013 до 05.07.2013

 

 

ВАЖНО:
КУРСОВЕ на тема "Енергоефективност на сгради и съоръжения" със строително-архитектурна насоченост ще се провеждат  СЛЕД  публикуване на Закона за енергоефективност.

***

НОВО! НОВО! НОВО!


Програма: Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие
модул: Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях
- вечерен /18,00 ч. – 20,00 ч. /  - 16 уч. ч. - 8 работни дни
начало - 13.01.2014  - 22. 01.2014
- цена 125,00 лв.
- внасяне на таксата до 10.01.2014
програма и лектори:
доц. д-р инж. Румяна Захариева,
арх. Николай Маринов,
арх. Ива Делова


- Компютърни технологии в геотехническото проектиране по ЕВРОКОД 7 и ЕВРОКОД 8

- вечерен /17,00 ч. – 20,00 ч./
при събиране на група от 9 души
цена - 240 лв.
програма и лектор - доц. д-р инж. Лена Михова

***


ДРУГИ НОВИ КУРСОВЕ:

- Курс за обучение на ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ,
съгласно Закона за пътищата Дв. в.бр.26 от 2000 г. и Дв.бр.39 от 2011 г.
и Наредба № РД-02-20-14 /29.09.2011 на МРРБ
Следващ курс : октомври 2014
от 17:00  до 20:00  и събота  от 9:00 до 16:00
Ръководител на курса  - проф. д-р инж. Румен Миланов
Предназначен за строителни инженери
Сума за обучение  895,00 лв.
зала за провеждане 1110, корпус Б
ДОКУМЕНТИ за записване:
1. Молба по образец /от каб. 205, ректорат/;
2. Копие от  диплома за висше образование;
3. Платена такса- СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - за студенти, инженери и архитекти и др.
Два модула. Цена на всеки модул - 333 лв. за 90 уч. часа

- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС
Четири нива по два модула всяко ниво.
Цена на едно ниво от 120 уч. ч. - 430 лв.
Начало - при събиране на група от 10 човека
Курсовете са предназначени за служители,  студенти,  инженери, архитекти и др.
РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Боян Алексиев

***


 
СЛЕДВАЩИ ДАТИ ЗА КОМПЮТЪРНИ  КУРСОВЕ  през 2014 г . 
 

1. AutoCAD - интензивен - от 9:00 до 14:00 
. 10.07.2014 - 20.07.2014  С  ЛИЧЕН ЛАПТОП
- преподавател и програма - гл. ас. д-р инж. Албена Дойчева

2. AutoCad - вечерен от 17:00 до 20:00 -15 работни дни - / при събиране на група /
- преподавател и програма - Тодор Спиридонов

3. ArchiCAD - вечерен - от 17:00 до 20:30 - 10 работни дни  - 14.07.2014 - 25.07. 2014
преподавател и програма - проф. д-р арх. Асен Писарски

4. AutodeskREVIT - вечерен -  от 17:00 до 20:00 - работни 10 дни
Следващ курс29.09. 2014 -10.10.2014
ръководител на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев 

5. 3D Studio MAX - вечерен -  от 17:00 до 21:00 - 10 работни дни
. Следващ курс - месец  юли - 13.10.2014 - 24.10.2014
ръководител на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев


6. Интериорни решения с 3D Studio MAX - вечерен - 17:00 до 20:00
- 5 работни дни  /19.05.2014 - 23.05.2014/ ОТЛОЖЕН за м. октомври 2014
ръководител  на курса - Николай Михайлов


7. SAP 2000 - вечерен -  от 17:00 до 20:00 - 12 работни дни
  - месец октомври 2014
преподавател и програма - проф. д.н. инж. Коста Младенов
 

8 . Моделиране и анализ на строителни конструкции
с Autodesk Robot Structural Analysis Professional - ARSAP2014

 - вечерен - от 17:00 до  20:00  - 10 работни дни - октомври 2014
преподавател и програма - проф. д.н. инж. Коста Младенов
 

9. Работа с AutoCAD Civil 3D  - въвеждащ курс   - вечерен - от 17:00 до 21:15 - 5  работни дни
при събиране на група - октомври/ноември  2014, преподавател и програма - гл.ас. инж. Иван Кунчев


10. MatLab&Simulink за инженери (версия MatLab 8.3 ) - вечерен

Следваща дата: 16.06.2014 - 27.06.2014 от 17:00 до 20:00, ОТЛОЖЕН за октомври 2014
 ръководител на курса - доц. д-р инж. Петър Павлов


11.  Компютърен анализ на 2 D и 3 D конструкции с ANSYS & CivilFEM 12

/ с нови елементи от версия 13 и 14 /, съгласно норми EC2, EC3, EC8, БДС и др.
/анализ на стоманени и стоманобетонни конструкции; строителна статика, еластичност, устойчивост, динамика и земетръс,съгласно европейски, български и др. норми /

- съботно/неделен - /8:30  - 14:00 / 
за студенти от ІV и V курс, инженери, докторанти, преподаватели и др.
- програма и лектори - доц. д-р инж. Боян Дамянов и  инж. Корнелия Дамянова

 

МЕСТАТА ЗА ВСИЧКИ КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ СА ОГРАНИЧЕНИ. ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ СЕ ВЗИМАТ 1-2 ЧОВЕКА С ЛАПТОП.

***


-  Други курсове или такива, необявени в графика, се организират с фирми по предварително сключени договори за време и място на провеждане.

-  Всички дати за курсовете се обявяват предварително при записване на минимум 10 души за група.

-  Обявен курс стартира при внесена такса за обучение на минимум 10 човека.

Отлагане на курс с една или повече седмици става при непредвидена заетост на преподавателите или при непопълване на група.

Справки и записване - тел. 02 8666 453 или каб. 205, стара сграда Ректорат на УАСГ

Работно време на касата:   от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 15:30 ч.

 Източник: ЦПО