Начало / Обучение / Следдипломно обучение / Новини /

ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИ по програма ERASMUS+ летен семестър 2015-16 г.

12.01.2016

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през летния семестър на учебната 2015 - 2016 г. в направление: мобилност с цел обучение.

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през тази академична година. Периода в който могат да извършат своята мобилност е от 01.01.2016 г.  до 30.09.2016 г.

Списък с университетите партнъори по програмата се намира тук: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партньори.

След като изберат своя университет, следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, но не по-малък от три месеца. Заедно с това писмо, докторанта подава заявление за участие в ЦМДМ, придружено и от заповедта за зачисляване.

Допълнителна информация, може да намерите тук: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО)

 

За повече информация:

ЦМДМ, каб. 206 Ректорат, тел. 8666770

e-mail: silvia_int@uacg.bg