Начало / Студенти и Докторанти / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.


Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянен състав на КСБВУ за 2018г.:

 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - преподавател
 • Румяна Минкова - технически секретар
 • Веселин Дойчевски - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
 • Ивет Мехмедова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
 • Стоянка Атанасова - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
 • Стоян Бъчваров - студент - отговорник за бл. 35
 • Преслава Николова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
 • Татяна Илиева - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
 • Иван Чанев - студент - отговорник за студентския стол

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

ВАЖНО!!  ВАЖНО!! ВАЖНО!!

Пренастанителна кампания 2018

Класиране за блок 33

Класиране за блок 34А

Класиране за блок 34Б

Класиране за блок 35

Класиране за блок 36

Класиране за блок 61

Забележка

   Във връзка с нереалистичните очаквания на част от кандидатите за настаняване, за  условията в Студентските общежития, препоръчваме на всички студенти преди да си заплатят наема за стаята да се запознаят с условията и състоянието на стаята.

Тези, които не са удовлетворени могат да откажат настаняване като попълнят Декларация при Управителя на съответния блок.

Всички, които са заплатили наема си и се откажат от настаняване, няма техническа възможност да бъдат ''напуснати'' от Базата за настаняване преди първо число на следващия месец и не може да им се възстановят средствата.

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 Наемите могат да бъдат платени на касата на СО, нова сграда, корпус А, ет. 2 до КСБВУ /всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч./ – в брой, чрез ПОС терминал или на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. Лозенец
Бул. "Хр. Смирненски" №28
УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски" №1
Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

ВАЖНО!! ОТНОСНО ЛЕТНИТЕ НАЕМИ - МЕСЕЦ АВГУСТ И 10 ДНИ СЕПТЕМВРИ!!

Летните наеми- месец Август и 10дни Септември, трябва да бъдат преведени не по- късно от 08.08.2018г. и да е точно преведена сумата, в противен случай банковото нареждане е невалидно!!!!

Студентите имат право да участват в управлението на общежитията, като могат да бъдат членове на Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) и членове на Домовите съвети към всеки вход.

Aко имате въпрос или проблем свързан с общежитието, може да се свържeте:

 • със студент - член на комисията на телефон: 02/8661774 или на stud_adm@uacg.bg;
 • с инспектор настаняване - 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511