Начало / Студенти и Докторанти / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.


Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянен състав на КСБВУ за 2018г.:

 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - преподавател
 • Румяна Минкова - инспектор КСБВУ
 • Радост Николова - инспектор КСБВУ
 • Веселин Дойчевски - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
 • Ивет Мехмедова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
 • Стоянка Атанасова - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
 • Стоян Бъчваров - студент - отговорник за бл. 35
 • Преслава Николова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
 • Татяна Илиева - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
 • Иван Чанев - студент - отговорник за студентския стол

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

ВАЖНО!!  ВАЖНО!! ВАЖНО!!

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ за учебната 2018-2019 година !

  

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 


За всички студенти, които ги има в класирането:
1. Заплащането на наемите и получаване на настанителни заповеди – от 05.11. до 15.11.2018г включително.
2. Който желае да направи предварителен оглед на стаята, да се обади на домакинката на съответния блок или направо на място.

 

За бл. 33 – тел. – 02/ 868 97 26
За бл. 34a и 36а – тел. – 02/ 862 95 25
За бл. 34б – тел. – 02/ 862 47 76
За бл. 35 – тел. – 02/ 862 94 18
За бл. 61б – тел. – 02/ 961 60 39

 

   Във връзка с нереалистичните очаквания на част от кандидатите за настаняване, за  условията в Студентските общежития, препоръчваме на всички студенти преди да си заплатят наема за стаята да се запознаят с условията и състоянието на стаята.

 

Тези, които не са удовлетворени могат да откажат настаняване като попълнят Декларация при Управителя на съответния блок.

 

Всички, които са заплатили наема си и се откажат от настаняване, няма техническа възможност да бъдат ''напуснати'' от Базата за настаняване преди първо число на следващия месец и не може да им се възстановят средствата.

 

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 Наемите могат да бъдат платени на касата на СО, нова сграда, корпус А, ет. 2 до КСБВУ /всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч./ – в брой, чрез ПОС терминал или на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. Лозенец
Бул. "Хр. Смирненски" №28
УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски" №1
Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

Студентите имат право да участват в управлението на общежитията, като могат да бъдат членове на Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) и членове на Домовите съвети към всеки вход.

Aко имате въпрос или проблем свързан с общежитието, може да се свържeте:

 • със студент - член на комисията на телефон: 02/8661774 или на stud_adm@uacg.bg;
 • с инспектор настаняване - 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511