Начало / Студенти и Докторанти / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.


Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянен състав на КСБВУ за 2016г.:

 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - председател
 • Любомира Дамянова - инспектор СБВ
 • Росица Грозданова - технически секретар
 • Симеон Боянов - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
 • Мила Цанова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
 • Борис Рашев - студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
 • Веселин Бакърджиев - студент - отговорник за бл. 35
 • Теменужка Маринова - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
 • Борислава Ненова - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
 • Ани Дикльовска - студент - отговорник за студентския стол

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

ВАЖНО!!  ВАЖНО!! ВАЖНО!!

   Във връзка с нереалистичните очаквания на част от кандидатите за настаняване, за  условията в Студентските общежития, препоръчваме на всички студенти преди да си заплатят наема за стаята да се запознаят с условията и състоянието на стаята.

Тези, които не са удовлетворени могат да откажат настаняване като попълнят Декларация при Управителя на съответния блок.

Всички, които са заплатили наема си и се откажат от настаняване, няма техническа възможност да бъдат ''напуснати'' от Базата за настаняване преди първо число на следващия месец и не може да им се възстановят средствата.

ВАЖНО!! ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ !!

Всички студенти от други университети, които са се пренастанили в общежитията на УАСГ през лятото и не представят в срок до 27.10.2017г. от съответния университет разменно писмо и уверение, че са записали учебната 2017/2018г., ще продължава да им се начислява към месечния наем и размера на държавната субсидия /33.00 лева/.

Трето класиране за студентски общежития ще излезе на 6.11.2017 г. Тогава ще се плаща наема и ще се издават настанителни заповеди.

Трето класиране за студентски общежития:

Второ класиране за студентски общежития:

Получаване на настанителни заповеди ще става от 02.10 до 30.10. 2017г. /включително/ след заплащане на наема за октомври.

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 Наемите могат да бъдат платени на касата на СО, нова сграда, корпус А, ет. 2 до КСБВУ /всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч./ – в брой, чрез ПОС терминал или на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. Лозенец
Бул. "Хр. Смирненски" №28
УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски" №1
Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

Студентите имат право да участват в управлението на общежитията, като могат да бъдат членове на Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) и членове на Домовите съвети към всеки вход.

Aко имате въпрос или проблем свързан с общежитието, може да се свържeте:

 • със студент - член на комисията на телефон: 02/8661774 или на stud_adm@uacg.bg;
 • с инспектор настаняване - 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511