Home / Students / Student News /

Изпити по Дескриптивна геометрия

11.01.2017, Екатерина Михайлова
Дати за изпити по Дескриптивна геометрия за студентите от първи курс на Архитектурен факултет:
1. На 16.01.2017 (Понеделник) от 9 часа в зала 250 -3 и 5 група Архитектура; 2. На 17.01.2017 (Вторник) от 9 часа в зала 250 - 1 и 7 група Архитектура; 3. На 20.01.2017 (Петък) от 9 часа в зала 120 - 2 и 4 група Архитектура; 4. На 23.01.2017 (Понеделник) от 9 часа в зала 250 - 6 и 8 група Архитектура.

Source: катедра ДГ и ИСГ