Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Покана за кандидатстване за мобилност по ЕРАЗЪМ+ - проект ВИЕТНАМ

12.10.2016, ЦМДМ

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност с цел обучение за докторанти и на мобилност с цел преподаване за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+”

 Мобилността следва да се осъществи през академичната 2016 - 2017 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Инженерно-Строителен университет в гр. Ханой, Виетнам.
Мобилностите са предназначени за докторанти и преподаватели от Строителен и Архитектурен Факултет на УАСГ. Броят на мобилностите е две за докторанти и две за преподаватели – по една от всеки вид за факултет. Необходимо е владеене на английски език. 


Условия на мобилността – за докторанти:
Индивидуална финансова подкрепа: 650 Евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 820 Евро
Продължителност на престоя: 3.5 месеца

Условия на мобилността: за преподаватели
Индивидуална финансова подкрепа: 160 Евро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 820 Евро
Продължителност на престоя: 9 календарни дни (7 ефективни и 2 за път)
Участие с 8 часа академична заетост.


Заявления се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 31.10.2016 г.
Докторантите трябва да представят копие от заповед за зачисляване в докторантура.
Координатор на проекта – проф. Б. Белев – Строителен факултет.