Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Предложение за стаж към студенти по архитектура

05.06.2012, РК НОВА

РК НОВА към Камарата на архитектите в България започна инициатива за организиране на студентски стажове.

Стажантската програма „Един месец в професията”, има за цел да създаде възможност за непосредствен контакт на студенти по архитектура с реалната проектантска практика още в процеса на тяхното академично обучение. В рамките на две годишни сесии от по 30 календарни дни, студенти по архитектура от четвърти и пети курс, ще имат възможността да работят в проектантски бюра на членове на Камарата на архитектите в България, по реални архитектурни задачи и проекти.
Стажантската програма „Един месец в професията” е с идеална насоченост и има единствено образователна цел. Участието в нея е доброволно и е израз на загриженост и уважение на практикуващата архитектурна колегия към младото поколение студенти и бъдещи наши колеги.
Целта на стажа е кандидат архитектите да преминат основните етапи на проектантския процес, от обемно-градоустройственото проучване, до детайлите и спецификациите, сблъсквайки се с реална задача от практиката на съответното проектантско бюро. В рамките на срока на стажа, проектантското бюро осигурява възможност за обучение и практическа работа, по предварително разписана програма, съобразена с изискванията на регламента.