Home / Students / Student News /

Среща с представители на 9 китайски университета

23.10.2017

Photo Gallery


На 19 октомври се състоя среща между ръководството на УАСГ и китайска делегация от представители на 9 университета, водена от заместник директора на комисията по образованието на Община Пекин – г-н Ли Юи. Китайските гости бяха приветствани от заместник ректорите на УАСГ, проф. Стойо Тодоров и доц. Борис Цанков. На срещата бяха представени различните университети и бяха дискутирани интересите на двете страни в едно бъдещо сътрудничество. Предстои подробна кореспонденция за изясняване на детайлите по реализирането на студентска и преподавателска мобилност. На гостите бе показана учебната инфраструктура на УАСГ.