Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Проверка на списъци и изпитни резултати

Проверка на списъци и изпитни резултати

Обявено е второ (ОКОНЧАТЕЛНО) класиране! Списъците с приетите студенти са разлепени на входа на Новата сграда и Ректората. В раздел "Прием" - Проверка на списъци и резултати кандидатите могат да видят класирането си срещу входящ номер и ЕГН. Срок за записване - до 19 юли (петък). Преди записване моля прочетете прикачения файл - Важно съобщение за приетите на второ класиране. ОБЯВЕНО Е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ! Списъците с приетите студенти са разлепени на входа на ректората и на новата сграда. В раздел "Прием" - "Проверка на списъци и резултати" всеки кандидат може да провери класирането си с въвеждане на входящия си номер и ЕГН. Срокове за записване - от 9 до 12 юли. Задължително да се прочете прикачения файл "Важно съобщение за приетите на първо класиране". На приетите - ЧЕСТИТО! РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ОТ 17, 19 И 21 ЮНИ 2019 Г. - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ПРОВЕДЕН НА 14 ЮНИ 2019 Г. - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛЙСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 24 ЮНИ 2019 Г. - ЯВИЛИТЕ СЕ КАНДИДАТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИМАТ "ДА" - ИЗДЪРЖАЛ.
ПОКАЗВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ от трите части на ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ, ПРОВЕДЕНИ на 17, 19 и 21 ЮНИ 2019 г. СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ И КАЛЕНДАРНИЯ ГРАФИК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА 6 ЮЛИ (СЪБОТА) В ЗАЛА 227 В РЕКТОРАТА ЕТ. 2 от 10:00 – 13:00 ч. ЯВИЛИТЕ СЕ НА ИЗПИТИТЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ЛИЧНО КОНКУРСНИТЕ СИ РАБОТИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛИ СРЕЩУ ПОКАЗВАНЕ НА РАЗПЕЧАТКАТА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО С ВХОДЯЩ НОМЕР И ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ (ИДЕНТИФИЦИРАНЕ). НЕ СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ПО ОЦЕНКИТЕ. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НЕ СЕ ДАВАТ РАЗЯСНЕНИЯ ПО КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИ ЛИЦА. ПОКАЗВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ ОТ ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА на 14 ЮНИ 2019 г. СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ И КАЛЕНДАРНИЯ ГРАФИК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА 6 ЮЛИ (СЪБОТА) В ЗАЛА 227 В РЕКТОРАТА ЕТ. 2 от 10:00 – 13:00 ч. ЯВИЛИТЕ СЕ НА ИЗПИТИТЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ЛИЧНО КОНКУРСНИТЕ СИ РАБОТИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛИ СРЕЩУ ПОКАЗВАНЕ НА РАЗПЕЧАТКАТА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО С ВХОДЯЩ НОМЕР И ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ (ИДЕНТИФИЦИРАНЕ). НЕ СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ПО ОЦЕНКИТЕ. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НЕ СЕ ДАВАТ РАЗЯСНЕНИЯ ПО КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИ ЛИЦА.Моля попълнете всички полета, отбелязани със звездички (*).
Ако имате проблеми с разпознаването на думите, можете да ги смените и/или да ги прослушате.
Думите, разпознати от вас, ще спомогнат за дигитализирането на книги.