Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Проверка на списъци и изпитни резултати

Проверка на списъци и изпитни резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ПРОВЕДЕН НА 14 ЮНИ 2019 Г. - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.
ПОКАЗВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ ОТ ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА на 14 ЮНИ 2019 г. СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ И КАЛЕНДАРНИЯ ГРАФИК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА 6 ЮЛИ (СЪБОТА) В ЗАЛА 227 В РЕКТОРАТА ЕТ. 2 от 10:00 – 13:00 ч. ЯВИЛИТЕ СЕ НА ИЗПИТИТЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ЛИЧНО КОНКУРСНИТЕ СИ РАБОТИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛИ СРЕЩУ ПОКАЗВАНЕ НА РАЗПЕЧАТКАТА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО С ВХОДЯЩ НОМЕР И ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЗНАВАНЕ (ИДЕНТИФИЦИРАНЕ). НЕ СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ПО ОЦЕНКИТЕ. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НЕ СЕ ДАВАТ РАЗЯСНЕНИЯ ПО КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НА ДРУГИ ЛИЦА.


Моля попълнете всички полета, отбелязани със звездички (*).
Ако имате проблеми с разпознаването на думите, можете да ги смените и/или да ги прослушате.
Думите, разпознати от вас, ще спомогнат за дигитализирането на книги.