Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Обява за конкурс

за млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Швейцарски стипендии

Швейцария предоставя стипендии на български граждани,
завършили висше образование

Излезе брой 10 на том 51 на годишника на УАСГ

 В броят се съдържат статиите, представени на юбилейната конференция 75 години УАСГ, посветени на "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО" - Трета научно-приложна конференция с международно участие и "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - Втора научно-приложна конференция с международно участие.

 
 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Втора научно-приложна конференция с международно участие

ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА (IEP – 2018)

между УАСГ и ГТУ (Индия) се проведе през месец юни 2018 г. Натиснете ТУК за повече информация.