Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

ГЕОТЕХНИКАТА - НАУКА и ПРАКТИКА

Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие на 14 май 2019 г.

Системи, подобряващи устойчивостта и стабилността на сградите при земетресение

БНТ 2, 24 февруари (неделя), 19.00 ч. - епизод от поредицата „Младите иноватори“

УАСГ - организатор на олимпиада по математика на страните от Югоизточна Европа - SEEMOUS 2019

От 12 до 17 март 2019 г. в гр. Девин ще се проведе 13-то издание на международната олимпиада по математика на страните от Югоизточна Европа - SEEMOUS 2019, на която УАСГ е домакин за първи път. Отборът по математика на УАСГ е участвал и печелил медали на всички проведени досега дванадесет издания на тази олимпиада. С оглед на участията на отбора на УАСГ и създадените контакти и приятелства, очакваме в състезанието да вземат участие отбори от всички страни- традиционни участници.

Хидростроителство - защитена специалност

С решение на Министерски съвет в списъка на защитените специалности се добавя специалността „Хидростроителство“