Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

Юбилейна конференция "70 години ХТФ"

 70 ГОДИНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Юбилейна международна научно-техническа конференция

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УАСГ В SEEMOUS 2019

Забележително участие на УАСГ в Олимпиада по математика

 

Стипендии за Франция 2019 г.

Информационна среща