Home / Research / News /

Научен семинар "Научни изследвания - 2016"

08.02.2017

Семинарът "аучни изследвания 2016" ще се проведе на 23 и 24 февруари 2017г.  от 9.30  часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ (корпус Б зала 311).

Програма за провеждане на Научен семинар "Научни изследвания 2016".Source: ЦНИП