Home / International office / Bilateral Agreements /

Ханойски Архитектурен Университет

2009 - 2014

През декември 2009 г. по време на посещението си във Виетнам Ректорът на УАСГ подписа споразумението за сътрудничество.

Двете висши училища се споразумяват за участие в съвместни проекти от взаимен интерес, могат да обменят преподаватели и студенти и да инициират съвместни научни разработки.