Home / International office / News /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2018/2019 / Програмни страни

06.11.2018

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2018 - 2019 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2018-2019г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.


Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 15 януари 2018 г. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).: https://www.uacg.bg/?p=425&l=1


Желаещите да се явят на езиков изпит в Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 12 декември 2017 г., 17 ч. в каб. 206, ЦМДМ. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.
 Source: ЦМДМ