Home / International office / News /

Стипендии за Франция 2018 година

15.12.2017, ЦМДМ

Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2018 година.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство и за краткосрочен престой до три месеца на докторанти и млади научни работници.
 

Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www.institutfrancais.bg.