Home / International office / News /

Класиране за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ / Първа покана 2018-2019

01.03.2018

ЦМДМ обявява класиране по Първа покана на студенти за мобилност през 2018-19 год. по програма ЕРАЗЪМ+. 
 

В срок до 13 март 2018 г. вкл. всички класирани кандидати следва да се явят в каб.206 и да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация.

Информационна среща относно подготовката на документите на кандидатите ще се проведе на 14 март 2018 год от 12 до 13 ч, стая 206 Ректорат.
 

Забележка: Класирането за кандидатите за мобилност, които са студенти в магистърски програми,  ще бъде обявено допълнително.Source: ЦМДМ