Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Materials

Materials

Conspects


Study materials

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева


Coursework ans assignments

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
Максим Горки I - кадастър
Кадастър - "Проект за малко селище" - Максим Горки I

Максим Горки II - кадастър
Кадастър - "Проект за малко селище" - Максим Горки II

Пожарево I - кадастър
Кадастър - "Проект за малко селище" - Пожарево I

Пожарево II - кадастър
Кадастър - "Проект за малко селище" - Пожарево IIExamination rules

Указания за преддипломен стаж
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Others

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012