Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty Board / News

News

Нови Държавни Изисквания за специалност Архитектура
24.02.2016
С постановление на МС №11 от 21 януари 2016 се приемат нови Държавни изисквания за обучение по специалност Архитектура
Source: Държавен вестник
Публична лекция
07.11.2011, арх. Ясен Кьосев
„НЕЯВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ГРАДСКАТА ФОРМА“ Публична лекция на д-р арх. Ясен Кьосев по повод избора му за доцент в катедра ...
ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
18.05.2011, катедра Градоустройство
Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ, Националният клуб на урбанистите към САБ и Асоциацията на студентите по урбанизъм в ...