Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Процедура за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"

27.04.2017

Днес, 27.04.2017г., комисията по избор (съгласно решение на катедрен съвет, Протокол №8/20.04.2017г.) откри процедура по провеждане на избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата".

Приложено са публикувани:

1. Уведомително съобщение №1

2. Протокол №1 от заседание на комисията от 25.04.2017г.

3. Приложение №1 към Протокол №1Source: комисия по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"