Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Descriptive Geometry and Engineering-Constructive Graphics / Department News

Department News

Г Р А Ф И К
05.01.2018, доц. Екатерина Михайлова
за изпитите по Дескриптивна геометрия през зимната редовна сесия на уч. 2017/2018г. за специалност Архитектура, ССС и ТС
Source: катедра Дескриптивна геометрия и Инженерно-строителна графика
Поправителна сесия по ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНА ГРАФИКА
30.01.2017, доц. Екатерина Михайлова

Source: катедра ДГ и ИСГ
Поправителни изпити по Дескриптивна геометрия
30.01.2017, доц. Екатерина Михайлова

Source: катедра ДГ и ИСГ
Изпити по Дескриптивна геометрия
11.01.2017, Екатерина Михайлова
Дати за изпити по Дескриптивна геометрия за студентите от първи курс на Архитектурен факултет:
Source: катедра ДГ и ИСГ