Home / Faculties / Department of Applied Linguistics and Physical Culture / Departments / Physical Education and Sport / Department News

Department News

ПОКАНА - Зимен спортен празник Семково 1-3 Април
24.03.2016, ст. преп. В. Стойчева

Source: кат. "Физическо възпитание и спорт"
Ски училище Семково - 2016
11.12.2015
Катедра "Физическо възпитание и спорт" организира ски училища за студенти, преподаватели и служители на УАСГ.
Source: катедра Физическо възпитание и спорт
Отговор от МОМН на писмо от доц.К.Денчев
20.12.2011, Направление Физкултура и спорт - ДПЛФК
Полручен е официален отговор на заявление до Министъра на образованието, науката и младежта изпратен от доц. Коста Денчев