Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Честване на 120 години от рождението на порф. Милко Бичев

11.05.2017

На 18.05.2017г., четвъртък, от 18ч., в залата на САБ ще се честват 120 години от рождението на проф.Милко Бичев – архитект и изтъкнат учен в областта на историята на архитектурата и основател на катедра „История и теория на архитектурата” в Архитектурния факултет на днешния УАСГ.
 

Събитието е част от инициативата „Нашите учители” на дружество УАСГ към САБ и е подкрепено от катедра „История и теория на архитектурата”.
 

Заповядайте!