Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Зимна поправителна сесия 2018 г. - изпитни дати и зали към кат. "Автоматизация на инженерния труд"

05.02.2018

 

проф. д-р инж. Гергана Моллова
08.02 зала 815 от 10:30
09.02 зала 815 от 10:30
 
доц. д-р инж. Михаела Кутева
07.02 зала 513 от 10:00
08.02 зала 513 от 10:00
 
доц. д-р арх. Стоянка Иванова
07.02 зала 304 ректорат от 10:00
09.02 зала 304 ректорат от 10:00
 
доц. д-р инж. Владимир Яков
06.02 зала 815 от 10:30
07.02 зала 815 от 10:30
 
гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
08.02 зала 513 от 10:00
09.02 зала 513 от 10:00
 
ас. д-р инж. Михаил Матеев
09.02 зала 814 /часът ще бъде уточнен по-късно/