Home / Faculties / Faculty of Architecture / Phone book /

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Tzvetelina Daskalova

Faculty of Architecture, Department Technology of Architecture

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Tzvetelina Daskalova
Office Room 712
Phone 9635245/ 464
E-mail tzvete_das@mail.bg
Year Started 2000

Books

Наредба 7
За правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба 6
За изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба
За категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и завeденията за хранене и развлечения

Транспортна наредба
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии


Study materialsCoursework ans assignments