Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Есенни практики на студентите от спец. Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

22.05.2019

Уважаеми Колеги, в приложения файл може да намерите информация за есенните практики на студентите от спец. Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, от есента на уч.2018-2019г. От 27 май 2019г. започват пролетните практики за специалността.Source: Деканат на АФ