Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Комплексни оценки от атестация на препоподаватели от ГФ при УАСГ

28.12.2017, Деканат ГФ
Комплексните оценки от атестацията се публикуват на Интернет страницата на факултета съгласно Чл. 41 от ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Университет по архитектура, строителство и геодезия


Source: Деканат ГФ