Home / All News /

График за предаване на курсови проекти в АФ - юни 2019г.

15.05.2019
Уважаеми колеги, в приложение към настоящото съобщение се намира график за предаване на курсовите проекти от летния семестър на учебната 2018/2019 г. за специалностите "Архитектура" и "Урбанизъм" в АФ на УАСГ.

Source: Деканат на АФ